/ Total Design

/ Achtergrond

Total Design is een groep advies- en ontwerpbureaus, met vestigingen door heel Nederland en internationale netwerkpartners. Het werk van Total Design brengt met zich mee dat, zowel onderling als met externe partners en opdrachtgevers, nauw wordt samengewerkt. Expertises liggen verspreid over de vestigingen en de markten zijn divers. Total Design hanteert onder andere een door het bedrijf zelf ontwikkeld platform voor informatie-uitwisseling en beheer van communicatietools en werkt veelvuldig met uiterst vertrouwelijke gegevens.

/ Vraag

Het bieden van een snelle, betrouwbare en goed beveiligde IT-oplossing voor een geografisch gespreid bedrijf. Het zoveel mogelijk uit handen nemen van technische ‘sores’ en daarmee het garanderen van de continuïteit van de technische oplossing.

/ Benadering

De core business van Total Design is inhoudelijk en strategisch. Vaak van groot belang voor de opdrachtgevers. Daarmee mag niets mis gaan. Techniek moet hier dienend zijn en geen storende factor. En ook geen onderdeel van het werk van Total Design zelf. Continuïteit van het technisch niveau kan gagarandeerd worden door een technische specialist, beter dan dat in house technici worden ingezet die de kennis weliswaar voor zichzelf, maar niet voor de organisatie kunnen borgen. Dat betekent dat hier een transitie moest worden ingezet naar managed services om de continuïteit van de dienstverlening te borgen.

/ Resultaat

Vanuit de datacenters van Proserve wordt servercapaciteit en hosting geleverd. Daarnaast is de technologische stack op die servers in samenwerking met Total Design ingericht en wordt beheerd door Proserve. Zo is altijd de juiste en laatste technologische stand van zaken beschikbaar. Maar wij doen meer.

Total Design was al gewend te werken met ‘scripted deployment’: het in hoge mate geautomatiseerd inrichten van nieuwe websites en apps. Daar waar dat reeds werd gedaan, nam Proserve dat werk over; en waar het niet bestond, richtten wij het in. Zo ondersteunen wij het proces.

Daarnaast verlenen wij een aantal diensten, zoals monitoring, application login en zo voort. Daarmee borgen wij de kennis van de acties die Total Design in zijn werkomgeving ontplooit. En ten slotte spraken we een aantal procedures af en stelden tools beschikbaar om te kunnen werken in de door ons verzorgde omgeving. Wij borgen dat alles altijd ‘draait’, Total Design doet zijn eigen werk binnen de door ons verzorgde omgeving.