Disclaimer Proserve

Disclaimer

Deze disclaimer bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de website www.proserve.nl ('Website'). De beheerder van deze Website is Proserve BV, gevestigd aan de Oostmaaslaan 71 (15e etage), 3063 AN Rotterdam ('Proserve').

Proserve heeft alle informatie op deze Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan de informatie op deze Website onvolledig of onjuist zijn. Aan de informatie op deze Website kunnen geen rechten worden ontleend. Proserve behoudt zich het recht voor om informatie op deze Website aan te passen of te verwijderen.

Proserve aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie op deze Website, het gebruik of onvermogen om deze Website te gebruiken, het gebruik van informatie op deze Website, of het gebruik van andere websites die via links op deze Website worden bezocht.

Proserve en/of haar (eventuele) licentiegevers zijn uitsluitend rechthebbende(n) op alle intellectuele-eigendomsrechten en andere rechten rustende op (de inhoud van) deze Website. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Proserve (de inhoud van) deze Website te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, anders dan strikt noodzakelijk is voor het gebruik van deze Website in overeenstemming met deze disclaimer.