/ Pleinshoppen

/ Nog veiliger

“Alle applicaties draaiden al bij Proserve, door de recente ontwikkelingen is het echter nog veiliger geworden doordat wij bij Pleinshoppen geen root acces meer nodig hebben op de servers. Proserve levert ook hier een extra inspanning om risicovolle zaken op te lossen en mee te denken vanuit het klant perspectief.”

Juriaan Spoormaker, CEO Pleinshoppen B.V.:

/ Van een conventioneel naar een innovatief en toekomstbestendig gecontaineriseerd platform

Pleinshoppen gaat van een conventioneel naar een innovatief en toekomstbestendig gecontaineriseerd platform over bij Proserve. Pleinshoppen beheert een vijftal grote webshops en draagt zorg voor het volledige fulfilment proces dat nodig is om bestellingen bij de klant af te leveren.

/ Het begin

In 2003 is op een Rotterdamse zolderkamer een start gemaakt de website tandartsplein.nl, een website waarop je terecht kan voor alle vragen omtrent mondverzorging. Om de bezoekers zo volledig mogelijk te kunnen bedienen wordt enkele jaren na de start van de website ook een mogelijkheid toegevoegd om producten te bestellen.

Dit blijkt een groot succes te zijn want al snel hierna is het noodzakelijk om achtereenvolgens meerdere nieuwe distributiecentra in gebruik te nemen. Ook worden er een aantal andere specialistische sites en webwinkels opgezet om de groeiambitie mogelijk te maken. Vanaf 2013 beslaat het portfolio daarom naast Tandartsplein ook Drogistplein, Huishoudplein, Huisdierplein en Babyplein.

/ Business transitie

Om de snelle groei van de onderneming te kunnen ondersteunen heeft Pleinshoppen al in een vroeg stadium gezien dat een strategische partner op het vlak van Managed IT Solutions cruciaal is. In 2012 is er daarom, in de vorm van een traditionele managed virtuele omgeving, een begin gemaakt met de samenwerking met Proserve.

In de jaren daarna is de onderneming in hoog tempo blijven innoveren en groeien. Inmiddels zijn er een vijftal webshops met allen hun eigen domein waarop per dag gemiddeld 10.000 producten worden verkocht, verzonden en afgeleverd. Zowel het bestellen als de fulfilment van de bestelling gebeurt op basis van software die Pleinshoppen speciaal voor dit doel heeft ontwikkeld.

/ Adviestraject

Doordat de wereld van IT zo dynamisch is en vanwege het feit dat Pleinshoppen een ambitieuze groeistrategie nastreeft wordt in 2017, tijdens één van de periodieke overleggen tussen Pleinshoppen en Proserve, de wens uitgesproken om van een traditioneel Managed platform naar een Managed containerplatform over te stappen. De reden voor de overstap is de mogelijkheid voor snellere, eenvoudigere en flexibele deployment van nieuwe versies van de webapplicaties.

Vanwege de relatie die beide partijen met elkaar hebben is Proserve al vanaf het begin in deze transitie betrokken geweest door onder andere inzet van Solutions Architects die meedachten over de oplossingsrichting en deze hebben uitgewerkt in een nieuwe architectuur van het platform.

Een belangrijke stap hierbij is dat voorafgaand aan het ontwerp en de realisatie van de nieuwe omgeving meerdere sessies hebben plaatsgevonden waarin de business requirements en uitgangspunten van Pleinshoppen zijn uitgewerkt. Omdat de inzet van een containerplatform een relatief nieuwe technische ontwikkeling was, is er vervolgens aan de hand van een gezamenlijk opgezet Proof-of-Concept getoetst in hoeverre de nieuwe oplossing geschikt was voor de doelstellingen die Pleinshoppen voor ogen had.

Uiteindelijk is voor de productieomgeving de keuze gemaakt voor het Managed Application Delivery platform en is voor de test- en acceptatieomgeving het Container-as-a-Service platform gebruikt. Dit alles gebaseerd op het volledig zelf ontwikkelede, gebouwde en beheerde Nederlandse OpenStack platform van Proserve.

/ Security & Compliance

Dat de samenwerking verder gaat dan alleen de techniek blijkt wel uit het feit dat met de realisatie van het nieuwe platform uitgebreid is gekeken naar de security risico’s die de architectuur met zich meebracht.

Doordat beide partijen zowel op organisatorisch als op technisch niveau actief hebben samengewerkt is niet alleen een nieuw uiterst geschikt en flexibel platform gerealiseerd maar is ook de duurzame relatie tussen beide partijen verder versterkt. Zo is er nu onder andere een vast periodiek overleg waarbij de Pleinshoppen samen met één van de Proserve service managers terugblikt op de afgelopen periode en kijkt naar mogelijke toekomstige verbeteringen. Proserve is daarom de strategische partner waar Pleinshoppen niet alleen op kan bouwen voor haar infrastructuur maar waar zij ook mee kan sparren over de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de markt.