Mijndomein.nl

Achtergrond

Mijndomein.nl is met 600.000 domeinnamen het grootste Nederlandse hostingbedrijf. Met de diensten van Mijndomein.nl moet iedere Nederlander een website kunnen maken en onderhouden.

mijndomein logo

Vraag

Dat vraagt om business continuity, in termen van kwaliteit en betrouwbaarheid. Maar in deze markt is een enorme dynamiek gaande, die stelselmatig moet worden beantwoord.

Benadering

Proserve deelt proactief kennis met mijndomein.nl en vertaalt deze steeds in vernieuwende oplossingen. Infrastructure en cloud services worden in gezamenlijkheid ingezet om tot een vloeiende en gegarandeerde dienstverlening aan de klant te komen. Een helder beleid ligt ten grondslag aan de doorontwikkeling van de oplossingen van mijndomein.nl.

Resultaat

Mijndomein weet heel goed wat het zijn gebruikers wil bieden. Proserve vertaalt die kennis in solide oplossingen. Maar nog belangrijker: het succes van Mijndomein, dat groeit en groeit, wordt door Proserve ondersteund met flexibiliteit in de ondersteunende technologie, die opgeschaald kan worden, aan strengere, internationale eisen kan voldoen, security-issues voorziet, enzovoort.