/ CareXS

/ Proserve biedt CareXS een separate productie- en ontwikkelomgeving

CareXS biedt oplossingen die bijdragen aan medicatieveiligheid. Door het elektronisch beschikbaar stellen van informatie over medicatie en voorgeschreven gebruik, worden alle betrokkenen in de keten rondom medicatie van de patiënt via CareXS met elkaar verbonden. CareXS mag zich verheugen in een groeiende belangstelling en wenst daarom invulling te geven aan de hoge eisen die zij stelt aan een stabiele, schaalbare infrastructuur en beveiliging van vertrouwelijke informatie. Proserve vond de oplossing in een separate productie- en ontwikkelomgeving.

/ Achtergrond

De CareXS Medicatiezorg-oplossing is ontwikkeld om medicatieveiligheid te verbeteren. Door informatie over medicatie en voorgeschreven gebruik middels elektronische toedienlijsten beschikbaar te stellen, worden alle betrokkenen in de keten rondom de medicatie van een patiënt met elkaar verbonden – van huisarts en apotheek tot en met wijkverpleging en mantelzorgers – met als uitgangspunt ´vastleggen om te verbeteren in plaats van registreren om te controleren.'

CareXS werkt voortdurend aan doorontwikkeling van de applicatie met specifieke ondersteuning voor verschillende ziektebeelden, zoals antistollingszorg met de trombosedienst. Terwijl CareXS volgende stappen zet, moet de applicatie ongestoord en veilig kunnen doordraaien. De hoge eisen die door CareXS worden gesteld aan de applicatieomgeving bracht CareXS naar Proserve voor het inwinnen van advies. Het resultaat is een toekomstgerichte oplossing.

/ Vraag

Ontwerp een productie-omgeving voor de applicatie CareXS, die zorgt voor veilige toegang en opslag van patiëntdata, die meegroeit met de behoefte van de applicatie en die CareXS ontzorgt. Bied daarnaast een separate acceptatie- en testomgeving. 

/ Benadering

We kiezen ervoor om de test-, acceptatie- en productie-omgevingen voor CareXS alleen benaderbaar te maken op basis van een centrale autorisatie en authenticatie. We starten met een design dat uptime vanuit het onderliggende platform benut. Hierdoor zijn componenten enkelvoudig uitgevoerd, maar wordt het effect van het uitvallen van hardware geminimaliseerd. De oplossing is zodanig ontworpen dat redundantie van het systeem en het platform zelf verder kan groeien. 

/ Resultaat

Er is voor CareXS een VMware vCloud-oplossing ingericht: een private cloud met CareXS als single tenant, met server-, opslag- en netwerkhardware van bewezen leveranciers. VMware Certified Professionals van Proserve beheren de infrastructuur. Alles is dermate schaalbaar zodat CareXS naar hartenlust kan groeien, zonder daarbij te worden beperkt door de gekozen oplossing.