/ Boskalis

/ Cloud-first-strategie

“We zijn enorm gebaat bij flexibiliteit op IT-gebied. Elk project heeft zo zijn eigen vragen. Wij wilden ons focussen op deze business-specifieke zaken in plaats van al onze tijd te besteden aan het draaiende houden van de IT-omgeving. Daarom wilden we overstappen op een cloud-first-strategie: zo veel mogelijk afscheid nemen van een eigen datacenter.”

Willem-Egmond Bertels, Service Manager Infrastructure Services

/ Proserve biedt Boskalis de oplossing voor decentraal werken

In de internationale baggersector is decentraal werken heel gebruikelijk. Dat is niet anders bij Boskalis, de wereldwijd actieve dienstverlener in offshore en baggeren. Hoge beschikbaarheid van de IT-omgeving is voor deze onderneming essentieel, net als bijvoorbeeld het veilig delen van informatie. Maar voor Boskalis is IT-beheer geen corebusiness. Het bedrijf ging dan ook op zoek naar een partij die het werk op dat gebied uit handen kon nemen. Proserve kwam met het best passende voorstel. Willem-Egmond Bertels, Service Manager Infrastructure Services bij Boskalis: “Onze IT-kracht zit niet in het beheren van een infrastructuur, maar juist in het bieden van een oplossing voor vragen vanuit de business."

/ Wereldwijd actief in 90 landen

Boskalis is actief in negentig landen wereldwijd. Het bedrijf werkt decentraal in projecten en deze locaties zijn allemaal autonoom. Soms wordt samengewerkt in joint ventures, waardoor tijdelijke organisaties ontstaan. “Bij Boskalis zeggen we weleens: onze projecten zijn te vinden op locaties die Google Maps nog niet eens kent”, vertelt Bertels.

/ De business als basis

In de zoektocht naar geschikte cloudproviders kwam ook Proserve op de shortlist terecht. “Uiteindelijk bleek deze partij het best aan te sluiten bij wat we zochten: Proserve nam de business requirements als uitgangspunt”, zegt Bertels. “Daardoor sloot ook de prijs goed aan bij ons budget. Een groot voordeel was verder dat Proserve actief is bij Dataplace, waar ook een deel van onze systemen draait. Dat zou voor ons een migratiepad met minder impact betekenen.”
“Eerst hebben we ervoor gezorgd dat het datacenter zoveel mogelijk opgeruimd werd en dat applicaties naar de Microsoft Azure-cloud gemigreerd werden”, vertelt Bertels. “Sommige legacy-systemen waren daar echter niet geschikt voor en voor dat gedeelte schakelden we Proserve in.” Proserve koos er in zijn benadering voor om de Oracle-databaseomgeving op meerdere dedicated servers te plaatsen. Hierbij werd de hardware voor wat betreft technische specificaties gelijk gehouden met de bestaande situatie. Op deze manier was het mogelijk eventuele licentiewijzigingen – met de daarbij behorende kosten – te voorkomen. Bovendien kwamen beide partijen overeen dat Proserve de verantwoordelijkheid over de back-up, beschikbaarheid en continuïteit overnam.

/ Regievoering en advisering

De twee bedrijven rondden het project af binnen tijd en budget – mede dankzij de gezamenlijke activiteit in het Dataplace-datacenter.