CareXS: veilig en verantwoord medicatiegebruik

CareXS is een applicatie die veilig en verantwoord medicijngebruik bevordert. Door informatie over de medicatie en toedienlijsten van de apotheek elektronisch beschikbaar te stellen worden alle betrokkenen in de zorgketen rondom de cliënt via CareXS met elkaar verbonden. CareXS mag zich verheugen in een groeiende belangstelling en wenst daarom de omgeving waarin de oplossing draait, verder te professionaliseren.

Proserve vond de oplossing in een separate productie- en ontwikkelomgeving op basis van een centrale autorisatie en authenticatie. Om kosten te beperken, zijn we gestart met een design dat uptime vanuit het onderliggende platform benut. De oplossing is zodanig ontworpen dat redundantie van het systeem en het platform zelf verder kan groeien.

Lees meer over deze case study