Boskalis

Maatwerk in de cloud

Boskalis is één van de grootste baggermaatschappijen wereldwijd. Ze werken met meer dan 10.000 medewerkers in 90 landen. Om te kunnen focussen op de business, wilde Boskalis de IT-omgeving uitbesteden. Zo is het partnership met Proserve ontstaan.

Gekozen oplossing

Decentrale oplossing op basis van cloud

Oracle migratie zonder extra licentiekosten

Hoge prestaties met dedicated resources

“We zijn enorm gebaat bij flexibiliteit op IT-gebied. Wij wilden ons focussen op deze business-specifieke zaken, in plaats van al onze tijd te besteden aan het draaiende houden van de IT-omgeving. Daarom wilden we overstappen op een cloud-first-strategie: zo veel mogelijk afscheid nemen van een eigen datacenter.”

Willem-Egmond Bertels
Service Manager Infrastructure Services - Boskalis

De business als basis

Voor het uitbesteden van de IT-omgeving heeft Boskalis meerdere cloudproviders benaderd. Ook Proserve kwam op de shortlist terecht. “Uiteindelijk bleek Proserve het best aan te sluiten bij wat we zochten: Proserve nam de business requirements als uitgangspunt”, zegt Bertels. “Ook de prijs sloot aan bij ons budget. Een groot voordeel was verder, dat Proserve actief is bij Dataplace, waar ook een deel van onze systemen draait. Dat zou voor ons een migratiepad met minder impact betekenen.”

Dedicated resources voor Oracle

Alle applicaties van Boskalis werden naar Microsoft Azure gemigreerd. Sommige legacy-systemen waren daar echter niet geschikt voor. Proserve werd ingeschakeld en koos ervoor om de Oracle-databaseomgeving op meerdere dedicated servers te plaatsen. Hierbij werd de hardware qua technische specificaties gelijk gehouden met de bestaande omgeving. Op deze manier was het mogelijk eventuele licentiewijzigingen – met de daarbij behorende kostenverhoging – te voorkomen. Daarnaast werden afspraken gemaakt over de back-up, de beschikbaarheid en de continuïteit.

Proserve biedt Boskalis de oplossing voor decentraal werken

In de internationale baggersector is decentraal werken heel gebruikelijk. Boskalis is actief in negentig landen wereldwijd. Het bedrijf werkt decentraal in projecten en deze locaties zijn allemaal autonoom. Soms wordt samengewerkt in joint ventures, waardoor tijdelijke organisaties ontstaan. Hoge beschikbaarheid van de IT-omgeving is essentieel, net als bijvoorbeeld het veilig delen van informatie. Voor Boskalis is IT-beheer geen corebusiness. Het bedrijf ging dan ook op zoek naar een partij die het werk op dat gebied uit handen kon nemen.

“Bij Boskalis zeggen we weleens: onze projecten zijn te vinden op locaties die Google Maps nog niet eens kent”

Willem-Egmond Bertels
Service Manager Infrastructure Services - Boskalis

Over Boskalis

Koninklijke Boskalis Westminster NV is een Nederlands bedrijf en bestaat al meer dan 100 jaar. Boskalis is één van de grootste baggermaatschappijen van de wereld. Met meer dan 10.000 medewerkers, richten zij zich op landaanwinning, de aanleg en het onderhoud van havens en vaarwegen en het beschermen van kusten en oevers.

De belangrijkste klanten van Boskalis zijn overheden, haven- en terminalexploitanten, olie-, gas- en windenergiebedrijven. Maar ook mijnbouwbedrijven, rederijen, verzekeringsmaatschappijen en internationale projectontwikkelaars.