Onze Security oplossingen

De beschikbaarheid van uw website of applicaties wordt mogelijk gemaakt door een goed beveiligde IT-omgeving. Uw infrastructuur krijgt het vaak zwaar te verduren bij incidenten. We hebben daarom een set security tools ontwikkeld die u inzicht geeft in uw risico’s en een daadkrachtige oplossing biedt om uw IT-omgeving te beschermen. Op deze pagina geven we een overzicht van onze belangrijkste security oplossingen.

Wilt u weten hoe uw IT-omgeving beter beschermd kan worden? Onze specialisten brengen het graag voor u in kaart.

DDoS-bescherming

Bij een DDoS (Distributed Denial of Service) wordt een extreem aantal verbindingsverzoeken opgezet naar een server. Wanneer de server al deze verzoeken tegelijkertijd in behandeling neemt, zorgt dit voor sterk vertraagde prestaties of zelfs een volledig onbereikbare server. Dit heeft directe gevolgen voor de website of applicaties die op deze server draaien.

Een DDoS-beschermingsoplossing zorgt ervoor dat de grote hoeveelheid verzoeken in een vroeg stadium worden gedetecteerd en worden omgeleid naar een externe omgeving. Een zogenaamde ‘wasstraat’. Hierin worden de ongewenste verzoeken gefilterd zodat uw website of applicatie gewoon beschikbaar blijft voor reguliere bezoekers.

Firewall

Met een firewall wordt ongewenst verkeer uit uw infrastructuur geweerd. Het zorgt ervoor dat uw netwerk wordt beschermd aan de hand van vooraf gedefinieerde regels. We zorgen ervoor dat uw firewall doorlopend is voorzien van de laatste updates zodat u altijd bent beschermd tegen de nieuwste bedreigingen.

Log Management en SIEM

Met Log- en Event Management krijgt u inzicht in de bedreigingen binnen uw IT-omgeving. U ziet direct waar en wanneer er security incidenten plaatsvinden zodat er gericht actie kan worden ondernomen.

De incidenten kunnen desgewenst worden geregistreerd in een SIEM (Security Information & Event Management) tool. Deze tool combineert de logs van diverse onderdelen van uw infrastructuur – onder andere firewalls, switches, servers, virusscans – en probeert correlatie te vinden. Op deze manier kunnen incidenten worden opgespoord die niet met individuele security tools zijn te vinden. Met een SIEM wordt de kans op incidenten aanzienlijk verkleind.

Via een dashboard en uitgebreide rapportages kunt u vervolgens auditors en andere belanghebbenden informeren over de status van uw security.

Threat Management

Onze Threat Manager is een oplossing waarmee het netwerkverkeer en actieve nodes binnen uw IT-omgeving grondig worden gemonitord zodat ongeautoriseerd verkeer geen toegang krijgt tot uw netwerk. Een IDS (Intrusion Detection System) monitort het netwerk of systeem automatisch op kwaadaardige activiteiten of policyschending. Gedetecteerde activiteiten kunnen vervolgens worden verzameld door een SIEM voor verdere analyse. Dit detectiesysteem kan worden uitgebreid met een IPS (Intrusion Prevention System). Een IPS gaat een stap verder en bepaalt aan de hand van vooraf gestelde voorwaarden of verkeer legitiem is. Het IPS kan hierop real-time reageren door niet legitiem verkeer te blokkeren. 

Cloud Security

Het beveiligen van uw cloud vraagt om een specifieke aanpak. Alleen het gebruik van security tools geven niet het gewenste resultaat. Om cloud-specifieke kwetsbaarheden af te dekken moet ook gekeken worden naar de ‘zachte kant’ van security risico’s. Deze ontstaan vaak door:

  • Onduidelijkheid in de verdeling van verantwoordelijkheid;
  • Governance tussen u en de provider van de cloud;
  • Een gebrekkige isolatie van uw cloud;
  • Diverse compliance kwesties.

Wanneer wij uw cloudoplossing ontwerpen, nemen we altijd een aantal punten met u door waarmee uw security risico’s tot een minimum worden beperkt. Wilt u weten hoe we dat doen?

> Naar Cloud Security

Meer informatie?

Heeft u vragen over onze producten of diensten, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.