Cloud Orchestration

Met een groot aanbod clouddiensten is het tegenwoordig eenvoudig om de controle te verliezen over alle diensten waar u gebruik van maakt. Proserve begrijpt dit en heeft daarom een traject ontwikkeld waarin we samen met u analyseren hoe uw processen kunnen worden geautomatiseerd en georkestreerd.

Met cloud orchestration kunt u uw beheerprocessen automatiseren en deze beschikbaar stellen voor uw organisatie. Zo kunt u bijvoorbeeld de deployment van virtuele machines automatiseren en de aanvraag daarvoor aanbieden via een selfservice portaal.

Of u nu gebruikmaakt van een combinatie aan public cloud, private cloud of hybrid cloud, uw clouds worden georkestreerd zodat u één platform krijgt waarop uw diensten maximaal presteren.

Is Cloud Orchestration iets voor mij?

Orchestration is interessant wanneer u een hoge schaalgrootte in uw IT-omgeving heeft met daarin veel terugkerende taken die frequent worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld het aanmaken van virtuele machines.

Voordat u start, is het belangrijk om er bewust van te zijn dat orchestration pas kan slagen als er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Voor een succesvolle realisatie van een orchestration-traject dienen allereerst drie zaken te zijn gedekt: standaardisatie, consolidatie en virtualisatie. Als dit op orde is, kunnen we met u nadenken over wat er geautomatiseerd kan worden. Het samenbrengen van al deze losse automatiseringen noemen we orchestration.

Met orchestration profiteert u van:

 • Verkorten van uw doorlooptijd;
 • Uw items zijn sneller beschikbaar;
 • Verlaging van de foutgevoeligheid van uw processen;
 • Verhoging van de flexibiliteit van uw IT-omgeving.

Proserve als Orchestrator

Wanneer wij voor u een orchestration-traject starten, voeren we allereerst een grondige analyse uit van uw huidige situatie en uw business requirements. We hebben hiervoor een raamwerk ingericht dat u houvast geeft. Binnen dit raamwerk kunnen u en uw medewerkers zelfstandig keuzes maken in de flexibiliteit, standaarden en scenario’s die vooraf met u worden besproken.

Het raamwerk is opgebouwd met een aantal belangrijke onderdelen die stuk voor stuk worden getoetst aan uw business requirements.

 • Automatic Deployment - Gestandaardiseerde processen zorgen voor een storingsvrije en beheersbare implementatie van uw applicaties;

 • Application-Defined Cloud Management - Uw applicaties bepalen zelf welke infrastructuur ze gebruiken;

 • Full Application Lifecycle Orchestration - Uw applicaties worden geautomatiseerd en beheerd gedurende hun gehele cyclus: van configuratie tot implementatie;

 • Single Pane of Glass - U beheert op één plek alle gegevens en u monitort via één platform al uw applicaties en gebruikers;

 • Flexibiliteit - Uw oplossingen kunnen zich moeiteloos bewegen tussen uw verschillende clouds;

 • IT-as-a-Service - Beheerprocessen worden geautomatiseerd en beschikbaar gesteld binnen uw organisatie via een selfservice portaal;

 • Automated DevOps - De nauwe samenwerking tussen ontwikkeling en operatie verkort de ‘time-to-value’ van uw business omdat er continu ontwikkeling plaatsvindt. Deze methode borgt grote betrokkenheid van zowel de IT- als de businesszijde;

 • Enterprise Readiness - Uw applicaties en systemen dienen getest en geschikt gevonden te worden voordat deze in gebruik wordt genomen.
Meer informatie?

Vul onderstaand formulier in. Wij helpen u graag verder.