Business moet techniek leidenen niet omgekeerd

Zekerheid van vandaag

Alle ondernemingen, ook de uwe, zijn in toenemende mate afhankelijk van hun kritische bedrijfsprocessen. Hierbij is falen geen optie. Daarom bedenkt en creëert Proserve Managed & IT Solutions, waarbij uw business requirements het uitgangspunt zijn. Gebaseerd op proven technology, heldere en transparante afspraken en harde garanties omtrent beschikbaarheid. Techniek is hierbij een middel en de continuïteit van uw onderneming het doel.

Zo bent u ervan verzekerd dat de oplossingen die Proserve u biedt altijd voldoen, altijd werken, altijd state of the art zijn, u niet in de steek zullen laten. Dat de veiligheid is geborgd, de prestaties continu worden geoptimaliseerd, uw data toegankelijk en beschikbaar zijn en blijven. En krijgt u uw handen vrij voor de ontwikkeling van uw onderneming.

Onzediensten

Alleen een geïntegreerde aanpakvan security werkt

Gebaseerd op de voor u relevante risico’s werken het daarop ontwikkelde beleid en intelligent geïntegreerde en geavanceerde oplossingen samen aan de veiligheid van uw data, toegang en werkwijzen.

Security & Compliance
Continue optimalisatie van de oplossingen voor uw business

Partnership met uw onderneming is onze ambitie. Hierbij geeft een goed besturingsmechanisme, een governancemodel op operationeel, tactisch en strategisch niveau, ons gezamenlijk de regie over deze samenwerking.

Governance
Wie de eindgebruiker centraal stelt,behaalt zijn doelen

Een gestroomlijnde functionele werking zorgt voor een optimale ervaring van de eindgebruiker. En dus voor vertrouwen in u en uw aanbod.

Advanced Performance Monitoring
Data zijn cruciaal voor het bestaan van uw onderneming

Uw data zijn misschien wel uw belangrijkste bezit, de goudmijn van uw onderneming. Data vertegenwoordigen de waarde van uw business op het moment dat ze daar het juiste beeld van geven op alle niveaus.

Data Management
Continuïteit is de basiszelfs als de techniek faalt

Als uw onderneming afhankelijk is van kritische bedrijfsprocessen die gebaseerd zijn op IT-solutions, dan moeten die geborgd zijn. Ook als er iets fout gaat, met een minimaal verlies van continuïteit, zoals vooraf afgesproken.

Disaster Recovery
Een SLA is een beschrijvingvan een vertrouwensbasis

Afspraken over het serviceniveau dienen met volledige transparantie te worden gemaakt. Garanties, responstijden, serviceniveaus – het gaat over de wederzijdse intentie om werkelijk partners te zijn.

Service Level Agreements