Certificeringen

We vinden het belangrijk om onze klanten een betrouwbare en hoogwaardige IT-oplossing te leveren. Dat zit in ons DNA. Om dat te waarborgen, hebben we een groot deel van onze processen geautomatiseerd en laten we onze dienstverlening continu toetsen op kwaliteit en beveiliging.

Proserve beschikt over de volgende certificeringen:

ISO 9001 - kwaliteitsmanagement

Met ISO 9001 borgen we de kwaliteit van onze service en klanttevredenheid. Dit betekent dat we zeggen wat we doen, dat we doen wat we zeggen en dat we dit bewijzen. Zo voeren we periodiek klanttevredenheidsonderzoeken uit waarmee we onze processen evalueren. Met deze resultaten maken we aanpassingen aan onze processen om nog beter te kunnen samenwerken met onze klanten.

ISO 27001 - informatiebeveiliging

Met ISO 27001 garanderen we dat al onze processen, systemen en diensten voldoen aan de internationale standaard voor informatiebeveiliging. Hiermee benadrukken we dat we veel waarde hechten aan de beschikbaarheid, integriteit en veiligheid van uw systemen. Onze klanten zijn hierdoor verzekerd dat ons gehele leveringsproces werkt volgens de hoogste beveiligingsnormen.

NEN 7510 - informatiebeveiliging in de zorg

NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor informatiebeveiliging. Deze norm geldt specifiek voor de zorgsector in Nederland. Het is gebaseerd op de code voor informatiebeveiliging. Hierin zijn extra zorg-specifieke aandachtspunten opgenomen, zoals privacybescherming en taalgebruik.

Proserve heeft de volgende certificering in voorbereiding:

ISAE 3402 - procesbeheersing

ISAE 3402 is een internationale standaard die financiële en publieke instellingen verplicht om bij outsourcing aan te tonen dat alle processen goed worden beheerst. Leveranciers moeten daarom, voordat zij hun diensten mogen leveren, onderbouwen dat deze diensten onder controle zijn. Een leverancier toont dit aan door middel van een zogenaamde ISAE 3402 verklaring. Het verkrijgen van deze verklaring staat voor 2018 op onze roadmap.