Cultuur bepaalt het succes van digitale transformatie

Datum:

Door: Nordi Malih, Chief Digital en COO van Proserve

Voor een succesvolle digitale transformatie zijn de 'juiste' bedrijfscultuur en een goede synergie tussen medewerkers cruciaal. Dat dit vaak fout gaat, blijkt uit de cijfers van een recent onderzoek van Capgemini.

Het onderzoek toont aan dat de bedrijfscultuur van belang is voor het succes van een organisatie. Als je de meest succesvolle bedrijven van dit moment bekijkt, is er een patroon te herkennen in hun bedrijfscultuur en strategie. Zij hebben de klant centraal staan in alle activiteiten, hebben een open cultuur, processen zijn agile ingericht en de focus ligt op het leveren van innovatieve producten en diensten die altijd een duidelijke toegevoegde waarde hebben.

Processen, procedures en best practices

Deze uitgangspunten, waarvan cultuur een belangrijke pijler is, spelen een essentiële rol in succesvolle digitale transformatie. Bedrijven die hier succesvol willen zijn moeten cultuur centraal stellen en dit moet worden ondersteund door governance zoals gestandaardiseerde processen, procedures en best practices, zowel top-down als bottom-up. Voorbeelden hiervan zijn 'Share the Load', 'First Time Right', 'You Touch It You Own It', 'Share The Knowledge', 'Speak Up' en 'Not On My Watch'.

Daarnaast moet iedereen - niemand uitgezonderd - binnen de organisatie bijdragen aan de gezamenlijke doelstelling door het maken van concrete afspraken, en voorwaarden aan de hand waarvan iedereen met elkaar samenwerkt. Elkaar aanspreken dient over en weer te gebeuren, niet eenrichtingsverkeer van management naar medewerkers, maar over en weer.

Een voorwaarde hiervoor is een veilige en vertrouwde omgeving, waarbij iedereen zich kan identificeren met het gezamenlijke doel en waarbij het vanuit de cultuur gestimuleerd wordt om elkaar feedback te geven en aan te spreken, met als doel continu te verbeteren en van elkaar te leren. Een veelgebruikte spreuk bij ons is dan ook: zonder wrijving geen glans. Als individu of organisatie leer je het meest van directe, eerlijke en constructieve feedback. De afgelopen jaren hebben wij gezien dat deze werkwijze niet alleen onze organisatie ten goede komt, maar ook onze klanten, partners en leveranciers zich verder laat ontwikkelen en groeien. Onze klanten krijgen na afloop van een project daarom altijd de vraag om ons een beoordeling en feedback te geven. Hierdoor is het voor alle betrokkenen duidelijk hoe zij het traject hebben ervaren en waar ruimte is voor verbetering.

Bij werving en selectie van nieuwe medewerkers staat deze cultuur ook centraal. Bij Proserve kijken we vooral naar motivatie in plaats van wat er op iemands cv staat. Motivatie brengt mensen en daarmee de organisatie in beweging en dat is de enige manier om te ontwikkelen en te groeien. Kennis aan de hand van opleidingen en certificeringen is ook belangrijk, maar zorgt er niet voor dat de doelstellingen worden behaald. Deze focus zorgt ervoor dat de teams in balans zijn en medewerkers elkaar goed aanvullen - niet alleen inhoudelijk, maar ook persoonlijk. Zij voelen zich betrokken bij het proces en verantwoordelijk voor het resultaat.

Stappen in het onbekende

Daarnaast zijn er als gevolg van snelle ontwikkelingen en toenemende complexiteit veel onbekende factoren. Om te voorkomen dat een 'disruptor' om de hoek komt en ons inhaalt, zijn er stappen in het onbekende nodig. Het sturen hierop is alleen mogelijk met de juiste cultuur, wanneer de gehele organisatie één gezamenlijk doel voor ogen heeft, samenwerkt, communiceert, ontwikkelt en groeit.

Wil een organisatie een succesvolle digitale transformatie realiseren, dan moeten alle medewerkers uit hun comfortzone durven te stappen - iets dat alleen mogelijk is bij een vertrouwde omgeving in combinatie met een flexibele aanpak vanuit alle lagen van de organisatie. De cijfers van Capgemini tonen aan dat er op dit punt bij veel organisaties nog onontgonnen gebied is. De winnaars van morgen zijn die organisaties die vandaag nog aan de slag gaan, intern, maar ook in nauwe samenwerking met klanten, partners en leveranciers.

Deel dit artikel