Coronavirus update

Datum:

Beste klant, 

Ik wil u graag persoonlijk informeren over de stappen die wij vanuit Proserve en team.blue Nederland hebben genomen om onze bedrijfscontinuïteit en de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen ten tijde van het COVID-19 virus (coronavirus).

Op basis van de richtlijnen van onder andere het RIVM, de GGD en de WHO hebben we onze bedrijfscontinuïteitsplannen uitgebreid met specifieke maatregelen om zo goed mogelijk rekening te kunnen houden met de dreiging van het coronavirus. Zo hebben wij:
  • alle medewerkers van ons kantoor in Eindhoven (wat in een risicogebied ligt) verzocht tot nader order thuis te werken,
  • de medewerkers van alle kantoren in Nederland instructies gegeven over gezondheidsmaatregelen die zij zelf kunnen nemen om het risico dat zij het coronavirus oplopen te verminderen,
  • op alle kantoren in Nederland aanvullende hygiëne maatregelen genomen. U kunt hierbij denken aan de plaatsing van desinfecterende handgel bij de ingangen van onze kantoorlocaties,
  • een lijst met medewerkers op sleutelposities gemaakt om te zorgen dat we, wanneer nodig, extra maatregelen kunnen nemen,
  • een dagelijkse update binnen het MT waarin ziekmeldingen van medewerkers worden besproken, hierbij wordt expliciet gelet op eventuele coronaverschijnselen,
  • besloten om zoveel mogelijk bijeenkomsten (waaronder vergaderingen) digitaal te laten plaatsvinden. Eventuele overleggen die u heeft met onze account- of servicemanagers vallen hier ook onder.
 
De bovenstaande maatregelen zijn aanvullingen op onze reeds eerder gedefinieerde Business Continuity strategie. Standaard hebben wij namelijk de werking van onze platformen al grondig gedocumenteerd en centraal beschikbaar gesteld voor al onze medewerkers. Dagelijks sturen wij middels het “share the load” principe op het proactief delen en borgen van kennis, zowel bij engineers als bij niet engineers. Iedere medewerker kan dus een bepaalde handeling in een specifieke omgeving uitvoeren en we zijn in geen geval afhankelijk van één persoon. Ook kunnen werkzaamheden altijd vanuit huis worden uitgevoerd. Doordat ons team al verdeeld is over twee locaties in Nederland is er daarnaast veel hands-on ervaring met remote samenwerken.

Het is een onzekere tijd, de situatie verandert dagelijks en nieuwe maatregelen zijn continu noodzakelijk. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen vertrouwen wij op het persoonlijke contact met al onze klanten en op de krachtige samenwerking die wij met u hebben. Hierdoor kunnen we snel acteren en de continuïteit van zowel onze eigen organisatie als die van u zo effectief mogelijk borgen.

Namens het Proserve team, 

Nordi Malih

Deel dit artikel