Transformatie en Migratie

Net zoals uw ‘ongoing business’ geborgd moet zijn, geldt dat ook voor uw nieuwe initiatieven. Alleen met een gestructureerde aanpak, gebaseerd op ervaring en best practices, bereikt u het gewenste resultaat. Dat vraagt om een goed ingericht proces en om inzet van alle kennis die in eerdere innovaties en projecten is opgedaan. Niet alleen bekende valkuilen, maar ook eerder ontdekte mogelijkheden kunnen worden betrokken in uw transitie. Om zo te garanderen dat uw innovatie gestructureerd en efficiënt verloopt.

Een gedegen fundament

Wie vernieuwing nastreeft neemt een risico: wat het resultaat zal zijn, weten we niet altijd van te voren. Maar wat wel kan, is de weg naar dat resultaat toe te baseren op een gedegen fundament. Dus maken we gebruik van bekende methodieken als PRINCE2 en Agile/Scrum om grip te houden op de voortgang en resultaten van uw transitie. Bieden we de ondersteuning van een dedicated projectmanager. En hanteren we bewezen principes voor optimalisatie van zowel de resultaten als het proces zelf. Want voor toeval is geen plaats in de vernieuwing van uw business.

Stap voor stap veranderen

Door te kijken naar het bekende, meten we het onbekende. We hanteren project governance, scope, planning, milestones en acceptatiecriteria voor de transitie die we gezamenlijk met u opstellen, op basis van uw ondernemerservaring en eisen, gecombineerd met onze ervaring op het vlak van transitiemanagement en business solutions. We kijken naar lessons learned bij u, bij onszelf en bij anderen om valkuilen te voorkomen. En we leunen op de best practices uit uw en onze wereld, om te begrijpen wat een succes tot een succes maakt. Gezamenlijk meten en sturen we de voortgang op basis van wat we begrijpen van uw en onze wereld.