Alleen een geïntegreerde aanpakvan security werkt

Security & compliance

Gebaseerd op de voor u relevante risico’s werken het daarop ontwikkelde beleid en geavanceerde oplossingen samen aan de veiligheid van uw data, toegang en werkwijzen. Op het niveau waarop we dat hebben afgesproken, passend bij uw onderneming en gegarandeerd door ons. Met een complete en geïntegreerde benadering. En met een doorlopende toetsing op de werking van het beleid en de oplossingen.

Proserve Security oplossingen

Veiligheid moetworden bedacht

Op basis van een gedegen risico-analyse, waarin bestaande en toekomstige wet- en regelgeving, certificeringen, controlemogelijkheden en uw eigen wensen en eisen worden belicht, ontwikkelen we samen met u een visie op veiligheid, die stelselmatig wordt geactualiseerd. Alleen op die manier past uw veiligheidsvisie in omvang, proces en kosten bij uw onderneming. Kan hij zich aanpassen aan veranderingen bij uzelf of in uw omgeving. En is uw onderneming afdoende voorbereid op dreigingen van buitenaf én ontwikkelingen bij u zelf.

Proserve team on mountain

Veiligheid kentvele aspecten

Security interpreteren wij als veilige beschikbaarheid: uw data en werkwijzen zijn er, en voldoen aan uw eigen en externe eisen. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Security kan namelijk gaan over uw manieren van werken, over beschikbaarheid, betrouwbaarheid, integriteit en bescherming. Kan iedereen op de juiste momenten bij de juiste en betrouwbare gegevens en processen, zonder kans op inbreuken, (data)lekken en imagoschade?
Komen tot de juiste visie op al deze aspecten vraagt om een goed gestructureerde aanpak. Om het vergroten van de bewustwording omtrent cyberrisico’s binnen uw organisatie. Daarop wordt beleid geformuleerd, waarin awareness, preventie, detectie, systeemintelligentie en respons optimaal op elkaar worden afgestemd. Zo werkt Proserve samen met u vanuit een geïntegreerde aanpak aan al uw veiligheidsaspecten.

People walking in the office

Veiligheid isnooit af

Veilige beschikbaarheid is een continuproces. Beleid, aanpak en risico’s omtrent security moeten steeds opnieuw worden getoetst en bijgesteld. Omdat de omgeving verandert en uw onderneming verandert. Daarom werken wij op basis van een duidelijke governance, doorlopende controle, analyse en bijsturing. Via log- en eventmanagement wordt gemonitord wat er gebeurt binnen de hele keten van uw IT-oplossingen. Zo kan continu worden geanalyseerd of het beleid voldoet en waar het beleid moet worden bijgesteld.

Heeft u vragen?

Enthousiast over onze dienstverlening en benieuwd wat we voor u kunnen doen? Bel ons op 088 252 52 10 of vul het onderstaande formulier in. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.