PinkRoccade Healthcare

De HealthCare-divisie van PinkRoccade biedt software aan ziekenhuizen, GGZ en care-instellingen. "Eigenlijk zijn we gewoon een softwarebedrijf", zegt Jan van Dijk, Managing Director van de divisie. Maar dan wel een softwarebedrijf met zeer hoge security-eisen en met de focus op de back-end. Toen de vraag naar remote-desktopbeheer van steeds meer zorginstellingen toenam, ging PinkRoccade op zoek naar een externe partner die in die behoefte kon voorzien én aan de hoge standaard van PinkRoccade tegemoet kon komen.

Jan van Dijk, Managing Director PinkRoccade Healthcare:"Als het om security gaat, doen we geen concessies. En Proserve ook niet."

Proserve referentie PinkRoccade Healthcare

PinkRoccade HealthCare levert onder andere applicaties voor planning en logistiek, maar ook software die patiëntgevoelige gegevens bevat. Het werkplekbeheer voor klanten, dat voor de dienstverlener tot een nevenactiviteit behoorde, draaide op een verouderde Citrix-omgeving. Toen in 2015 het aantal cliënt-gerelateerde vragen bleef toenemen, stond de divisie voor een dilemma: investeren in een nieuwe omgeving om te kunnen opschalen of op zoek gaan naar een partner om dit deel aan uit te besteden. Van Dijk: "De werkplekkant is niet onze specialiteit. Daarom kozen we ervoor het uit te besteden."

Voor PinkRoccade HealthCare draait alles om security en het bieden van service aan zijn klanten. Dus als een paar honderd kleinere instellingen op zoek zijn naar een oplossing om met hun zorgverzekeraar over declaraties en betalingen te kunnen communiceren, wil de organisatie daar alleen een oplossing voor bieden als die voldoet aan hun eigen standaard. De lat lag dus hoog. "We zijn met verschillende providers in gesprek gegaan. Naast security was flexibiliteit een belangrijke eis. Onze klanten moeten namelijk eenvoudig kunnen af- en opschalen én zelf veel regie in handen houden. We werden namelijk bestookt met verzoeken om bijvoorbeeld een wachtwoord te resetten of een cliënt toe te voegen. Dat soort zaken kunnen zij prima zelf afhandelen."

Samen echt iets neerzetten

Op basis van verschillende eisen, waar ook pricing onderdeel van was, koos PinkRoccade voor een hybride-cloudplatform met de schaalbare SaaS-oplossing van Proserve waarbij het via de Secure Self Service Portal zelf de regie houdt. De twee organisaties trekken van meet af aan veel samen op. "Ik wilde echt samen met Proserve iets neerzetten wat aan de hoogste security- en compliance-standaarden voldoet. We hebben dan ook samen aan een proof of concept gebouwd." Bij de penetratietests kwam Van Dijk nog wel enkele issues tegen die niet aan de security-standaard van zijn organisatie voldeden. "Ik ben dan ook wel een heel veeleisende klant. Als het om security gaat, doe ik geen concessies. Maar Proserve gelukkig ook niet. Zij zijn zeer adequaat met mijn terugkoppeling omgegaan en hebben de issues snel opgelost."

De lat hoog leggen

Van Dijk heeft lange tijd met lede ogen aangezien hoe bedrijven omgingen met nieuwe regelgeving, zoals de GDPR die in mei 2018 in werking treedt. In zijn ogen zijn alleen de zorg en lokale overheden daar bijtijds op ingesprongen. "Pas medio 2017 leek het alsof het bedrijfsleven ook wakker werd. Dan is het belangrijk dat je een partner hebt die je op de juiste manier ondersteunt en het belang ervan snapt. Voor ons speelde die materie natuurlijk al veel langer en we zijn dan ook geprezen met een partner als Proserve die daar destijds al heel goed op inspeelde door voor zichzelf de lat op het gebied van privacy en security heel hoog te leggen."

PinkRoccade Jan van Dijk Proserve referentie

Jan van Dijk
Managing Director
PinkRoccade Healthcare