Digitaal procederen

Armarium

Proserve verzorgt de infrastructuur en services voor het portaal dat door Netvlies ontwikkeld wordt voor Armarium. Met het platform kunnen advocaten de digitale aspecten van hun zaken afhandelen. Een portaal dat zeer specifieke eisen stelt aan veiligheid en beschikbaarheid, aan gebruikersgemak en continuïteit. Proserve kwam met een even eenvoudige als effectieve oplossing: ‘Wij beheren de dagelijkse “productieomgeving”, jullie krijgen alle ruimte op een eigen ontwikkelomgeving’. Dat was voor Armarium de reden om voor Proserve te kiezen: ‘Proserve stelt zich op als een betrouwbare partner’.

ACHTERGROND

Ook juridische procedures spelen zich steeds meer af in een digitale omgeving. Stukken worden online ingediend, bepaalde processtappen vinden in het digitale domein plaats. Advocaten zijn echter geen specialisten in het digitale domein; zij moeten zich kunnen richten op hun core business: procederen, en niet lastig gevallen worden met technische aspecten van de procedure nu deze digitaliseert. Netvlies, ontwikkelaar van webapplicaties, kreeg daarom de opdracht van Armarium om een portaal te ontwikkelen voor advocaten, via welk zij eenvoudig, vanzelfsprekend en veilig aan hun digitale verplichtingen kunnen voldoen.

VRAAG

Bied voor het te ontwikkelen juridische platform ‘Armarium’ een productie- en een ontwikkelomgeving. Het laatste is van belang omdat het platform in de loop van de tijd stelselmatig zal worden uitgebreid met nieuwe diensten en producten. Houd er rekening mee dat het hier om zeer privacygevoelige informatie gaat, de beschikbaarheidseisen zeer hoog zijn, er veel flexibiliteit gevraagd wordt en er niets verloren mag gaan (in tijd en content). En wees in de opzet en het beheer van dit platform een partner voor Armarium - niet alleen in de technologie, maar ook bij voorbeeld betreffende certificering.

BENADERING

Proserve maakte een heldere scheiding tussen het borgen van de dagelijkse werkzaamheden via het platform en de noodzakelijke ontwikkelmogelijkheden. De productie-omgeving wordt geheel door Proserve beheerd en gegarandeerd, de ontwikkelomgeving wordt door Armarium zelf beheerd, zodat er flexibiliteit is om ontwikkelingen van diverse signatuur te realiseren.

RESULTAAT

We bieden een compleet ingerichte Proserve infrastructuur, gebaseerd op hardware en software van technologie-marktleiders en op bewezen oplossingen, optimaal beveiligd en met uiteindelijk volledige redundantie en replicatie tussen twee Proserve datacenters. Daarnaast adviseerden we aanvullende diensten als security scanning, performance monitoring en flexibel in te zetten engineering-uren. Alles gebaseerd op een heldere en geoptimaliseerde SLA en op een goed afgestemd realisatieplan.

Tomas van den Nieuwendijk van Armarium: ‘We kozen voor Proserve omdat we een betrouwbare partner en een hoogwaardige oplossing zochten voor ons nieuwe platform. Het Proserve team heeft die belofte waargemaakt en de basis gelegd voor een gedegen start voor onze eerste klanten’

RELEVANTE PRODUCTEN EN DIENSTEN:

ProCloud
Transformation and migration
Managed platfoms and applications security solutions

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pascal Schut, Sales Director, via pschut@proserve.nl