Partners

Proserve heeft bewuste keuzes gemaakt voor een aantal strategische technologiepartners. Deze keuzes zijn steeds gebaseerd op ons uitgangspunt dat alleen proven technology moet worden ingezet, willen we tot een optimaal resultaat komen. Ook in de dynamische omgeving waarbinnen wij opereren, kunnen we zo op ieder moment zekerheid bieden.

Ook hier kiezen we doorlopend voor de lange-termijnrelatie. Immers, alleen dan kunnen we werken aan een stabiele en kwalitatieve dienstverlening. Door lange relaties en intensief contact, waarbij we snel kunnen schakelen, maken we continu gebruik van elkaars kennis en ervaringen en werken zo doorlopend aan verbeteringen en optimalisaties. Hierdoor zijn we in staat om tijdig te kunnen inoveren en zo te antwoorden op de voortdurend veranderende vragen van onze klanten en de markt.

Logo VMWARE

Logo Redhat

Logo Microsoft

Logo Juniper

Logo Equinix

Logo Dell

Logo Cisco

Logo dataplace