MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is economisch ondernemen. Zoek naar de meest effectieve oplossing voor een probleem en het zal de meest verantwoorde optie zijn. Een optie met de minste druk op hulpbronnen en met de grootste transparantie. MVO is voor ons vanzelfsprekend.

Als we praten over duurzaamheid en MVO in de IT-branche, ligt energiebesparing het meest voor de hand. Wij gaan nog een stap verder. Zo beperken we mobiliteit doordat we al onze activiteiten concentreren en werk op afstand mogelijk maken. We gaan bewust om met wat we inkopen, verbruiken en weggooien. En nog een stap verder: we stellen ons actief op in onze maatschappelijke omgeving. We sponsoren maatschappelijke initiatieven als ‘Het vergeten kind’. We willen bewustzijn scheppen van de verantwoordelijke rol die we hebben in de Nederlandse economie.

Door actief bij te dragen aan de wereld om ons heen, creëren we een verantwoorde dienstverlening met een maatschappelijke meerwaarde.