Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is economisch ondernemen. Zoek naar de meest effectieve oplossing voor een probleem – en het zal ook altijd de meest verantwoorde optie zijn. Met de minste druk op hulpbronnen en met de grootste transparantie. Dus MVO is voor ons geen issue: de enige goede oplossing is immers de meest effectieve. En daarin zijn wij nu juist gespecialiseerd.

Wat voor onze primaire processen waar is, is dat ook voor onze secundaire. Hoe wij ons als bedrijf gedragen, vertelt iets over ons. Dus wij beperken onze mobiliteit, door het concentreren van al onze activiteiten op zo weinig mogelijk plekken en het faciliteren van werken op afstand. Wij gaan bewust om met wat wij inkopen, verbruiken en weggooien. En voldoen daarmee méér dan aan de daarvoor gangbare normen.

En nog een stap verder: wij stellen ons actief op in onze maatschappelijke omgeving, onder andere door het sponsoren van initiatieven als ‘Het Vergeten Kind’. Wij willen bewustzijn tonen van de verantwoordelijkheid die een belangrijke rol in de Nederlandse economie, zoals wij die vervullen, met zich meebrengt.

Zo geven wij voor onszelf en onze omgeving al ons handelen een maatschappelijke meerwaarde: door nog beter te doen waar wij al goed in zijn en door actief te participeren in de wereld om ons heen.

Maatschappelijk ondernemenis helemaal geen issue

SponsoringHet Vergeten Kind

Ook in Nederland zijn er meer dan 38.000 kinderen die 'vergeten' zijn. Proserve zet zich al jaren in om ook bij deze kinderen een glimlach op het gezicht te toveren.

Lees meer
ISO 26000 richtlijnStructurele basis voor MVO

Als we praten over duurzaamheid en MVO in de ICT-branche, ligt energiebesparing het meest voor de hand. Wij gaan verder dan de norm.

CO2-reductieMeer doen met minder

Op basis van de ISO 26000 richtlijn maken wij werk van vier milieuthema’s die voor ons bedrijf relevant zijn: energie, mobiliteit, duurzaam inkopen en afval.