Innovation Roadmaps

Als wij uw business goed begrijpen, kunnen we optimaal ondersteunen. Daarom zoeken we samen met u de beste weg naar uw vernieuwing. Want onze passie is, u te helpen uw business vorm te geven voor de toekomst. We maken inzichtelijk wat de voorgenomen transitie voor u betekent en verkennen daarbij breed de mogelijkheden vanuit het perspectief van de IT-solutions die wij kunnen bieden. En daarbij gaan we eigen initiatief en inzichten niet uit de weg.

We denken vanuit targets en mogelijke strategieën, eerst vanuit uw business, dan pas vanuit ónze mogelijkheden. En we betrekken daarbij alle mogelijke aspecten van de vernieuwing die u voorstaat. Zo bieden we u partnership en zekerheid. 

Meerdere wegen naar Rome

Uw business roadmap moet gerealiseerd worden in de vorm van werkelijke oplossingen. En daarbij leiden er meerdere wegen naar Rome. Via scenario’s verkennen we ambities en kansen, maar leggen we die ook direct langs de lat van realistische uitgangspunten. Daarbij staan de afhankelijkheden van uw business centraal: wat betekent deze stap voor de IT-oplossingen van uw onderneming? Hoe geborgd zijn de verschillende oplossingen dan? En welke is de meest passende?

Vernieuwende scenario's

Een wenkend perspectief is natuurlijk best te bedenken; maar van belang is daarna, of het beeld realistisch is. Daarom ijken wij samen met u uw plannen op de harde aspecten: welke risico’s loopt uw huidige business, waar wordt u van afhankelijk en hoe geborgd zijn die afhankelijkheden? Wat betekenen uw plannen voor uw resource planning en is dat draaglijk? Welke gebruikersbehoeften zijn er en verwacht u daaraan te voldoen met uw innovatie? Zo ontstaat naast de roadmap naar uw toekomst, ook een implementatie roadmap: een doordachte en navolgbare omschrijving van wat uw plannen in de praktijk betekenen.