Infrastructure Security Solutions

Infrastructure Security Solutions

Het beveiligen en beheren van ‘harde’, infrastructurele systemen vraagt om inzicht, kennis en doorlopende actualisatie. Want kwaadwillenden blijven zoeken naar de ingang van uw data en processen. En dus moet het antwoord steeds vernieuwen. Daarbij kunnen we leunen op standaard systemen, die wereldwijd worden onderhouden, maar ook maatwerk toepassen waar dat beter is.

Security van uw infrastructuur bestaat in eerste instantie uit het tegenhouden van wie of wat er niet in mag. Hier spreken we over firewalling, die alleen effectief is als daar doorlopend patchmanagement op wordt toegepast. Gaat het om DDoS-mitigation, het tegenhouden van doelbewuste pogingen om uw systeem plat te leggen door het te bestoken met een stortvloed aan aanvragen, dan kunnen we gebruikmaken van zelf ontwikkelde tools. Maar ook van de NaWas, een vaste set tools voor het bestrijden van DDoS gebruiken, meestal om redenen van kostenefficiëntie.

Maar u moet natuurlijk zelf wel overal bij kunnen… Daarom bestaat security ook uit het veilig verbinden. Via bijvoorbeeld VPN Services, die zorgen dat u zich kunt identificeren en de verbinding veilig is voor inbreuken. Via Intrusion Prevention Systems (IPS), die controleren of een aanvraag om toegang legitiem is, dat wil zeggen, niet botst met de daarvoor opgestelde ‘rules’. Via Intrusion Detection Systems (IDS), die eigenlijk het omgekeerde doen, en kijken of er geen indringers binnen trachten te komen. Ook hier kunnen we gebruikmaken van maatwerk, of van een standaard set beveiligingstools als Managed UTM (Unified Threat Management). En natuurlijk moet u doorlopend weten wat er gebeurt. Rapportages kunnen u leren of er patronen te ontdekken zijn in aanvragen die niet worden vertrouwd. Zodat u zich nog beter kunt wapenen en kunt onderzoeken wie er achter de aanvallen en inbreuken schuil gaan. Logmanagement en eventmanagement, dat wil zeggen het bijhouden van wat gebeurt en het afhandelen van gebeurtenissen, dienen liefst zo gestructureerd mogelijk plaats te vinden, in een geïntegreerd systeem van Security Information and Event Management (SIEM). Want ook uw beveiliging kan immers onder druk komen te staan – en dan wilt u weten hoe…