Governance

Partnership met uw onderneming is onze ambitie. Hierbij geeft een goed besturingsmechanisme, een governancemodel op operationeel, tactisch en strategisch niveau, ons gezamenlijk de regie over deze samenwerking. En zo hoort het ook te zijn. U bepaalt inhoudelijk wat er gebeurt; uw business partner adviseert en geeft invulling aan uw wensen, eisen en behoeften. Hij helpt u richting te bepalen, scenario’s uit te werken, keuzes te maken en oplossingen van begin af aan in te richten.

Echt partnership vraagt daarbij om pro-activiteit. Wij zullen niet aarzelen met u mee te denken over de mogelijkheden, kansen en bedreigingen van vandaag en morgen. Zodat u kunt bepalen waar u heen wilt en tegen welke voorwaarden.