WE LEVEREN NIET ALLEEN DE OMGEVING MAAR OOK DE COMMUNICATIEINFRASTRUCTUUR

Focus op continuïteit

Een interview met Chris de Jongh over de dienstverlening van Proserve in Online Retailer.

Steeds meer webwinkeliers zijn door schade en schande wijzer geworden en laten zaken, zoals security en performance, over aan specialistische partijen.
Want geen enkele serieuze online speler kan zich permitteren om een uur, een dag of langer uit de lucht te zijn, terwijl DDoS aanvallen tegenwoordig
aan de orde van de dag zijn en serieuze schade kunnen toebrengen. Volgens Chris de Jongh van Proserve kiezen daarom steeds meer webwinkeliers voor
een managed oplossing, waarbij de focus ligt op continuïteit van de business.

U kunt het volledige artikel hieronder downloaden.

Artikel Online Retailer september 2016