Data Management

Uw data zijn misschien wel uw belangrijkste bezit, de goudmijn van uw onderneming. Data vertegenwoordigen de waarde van uw business op het moment dat ze daar het juiste beeld van geven op alle niveaus. Dat ze statistische invalshoeken kunnen opleveren, voldoen aan alle standaarden, beschikbaar zijn voor de juiste mensen, op de juiste wijze doorzoekbaar zijn, enzovoort.

Data moeten niet alleen bereikbaar zijn, integer blijven, beschermd tegen inbreuk, snel beschikbaar na incidenten en ingericht op de mogelijkheid van groei en op optimale prestaties; ze moeten ook passen bij de ondernemingsdoelen en dus kunnen groeien, worden herschikt, lang genoeg worden behouden en periodiek geijkt, beschikbaar kunnen zijn op meerdere plekken en zo flexibiliteit bieden.

Het goed managen van data is dus van cruciaal belang. Een fundamentele voorwaarde voor het bestaan, kunnen handelen en anticiperen op de toekomst van uw onderneming.

De beste standaard

Natuurlijk moeten uw data voldoen aan standaarden. Niet alleen die van u zelf, maar ook van derden: de overheid, de markt waarin u actief bent, de internationale omgeving waarbinnen u zich eventueel beweegt. Maar standaarden zijn meningen van anderen – en die van u zelf is misschien nog wel belangrijker. U wilt uit uw data de juiste conclusies kunnen trekken voor uw business. Wilt dat ze kunnen groeien zonder dat u verloren raakt in die groei. Wilt dat ze beschikbaar zijn op verschillende niveaus: direct oproepbaar of vanuit een archief. Wilt dat ze doorzoekbaar zijn op allerlei wijzen, zodat u relevante resultaten krijgt. Dat ze analyses mogelijk maken en verrijkt kunnen worden door dwarsverbanden aan te leggen. Want alleen zo krijgen en houden data wérkelijke waarde.

Betrouwbaarheid

Data moeten te allen tijde integer zijn. Dat wil zeggen dat ze niet beschadigd kunnen raken door technische omstandigheden, cybercrime of menselijke fouten. Dat ze voldoen aan uitwisselstandaarden en raadpleegprocedures. Dat ze hoge prestaties leveren, en dat via logging and search de kwaliteit ervan gemeten en bewezen kan worden. Dat u zeker weet dat ze niet corrupt zijn, compleet, geordend volgens de juiste principes. Dat ze voldoende lang bewaard worden, maar ook weer niet zo lang dat ze hinderlijk worden. Want data zijn zo goed als hun vindbaarheid en betrouwbaarheid. Die we dus vooraf vastleggen in beleid, en vervolgens garanderen met de juiste inrichting van uw solutions.

Bescherming

Zo waardevol als uw data zijn voor u, zo kunnen ze dat ook zijn voor anderen. En dus wilt u dat uw data alleen inzichtelijk zijn voor degenen van wie u dat wilt. Dus naast dat de structuur en toegang moeten kloppen, moeten uw data beschermd worden tegen inbreuken, via bijvoorbeeld encryptie en scrambling. Mag er nooit iets lekken. Moet u daarbij ook voldoen aan de regels, zoals privacywetgeving. Om directe en indirecte schade aan uw bedrijf te voorkomen. En dat alles zonder verlies in performance, flexibiliteit en bereikbaarheid.