CI/CD: Continuous Integration & Continuous Delivery

CI/CD: Continuous Integration & Continuous Delivery  

Continuous Integration & Continuous Delivery (CI/CD) is een methode voor softwareontwikkeling waarbij je met een grote frequentie en via een continu proces applicaties en software-updates levert aan (eind)klanten. De methode is onder meer bij DevOps-teams populair. In dit blog lees je meer over CI/CD, wat deze methode voor jouw ontwikkelteam betekent en wat de voordelen zijn. Ook zetten we uiteen hoe Proserve je rondom CI/CD kan ondersteunen.  

Wat is CI/CD? 

CI/CD is een ontwikkelmethode waarbij je wijzigingen aan code in belangrijke mate via geautomatiseerde stappen realiseert. Denk hierbij aan het automatisch testen van code en doorzetten van goedgekeurde code naar de productieomgeving. Deze geautomatiseerde stappen vormen samen de CI/CD-pipeline. Je stopt je code in de pipeline, waarna deze uiteindelijk - indien het alle geautomatiseerde stappen succesvol doorloopt - in je productieomgeving verschijnt.  

 De methode biedt belangrijke voordelen. Zo zorgt CI/CD dankzij zijn focus op automatisering dat je wijzigingen in code in minder tijd kunt uitrollen. De business profiteert hierdoor sneller van gevraagde wijzigingen of functionaliteiten, terwijl je eventuele problemen eerder kunt oplossen. Ook bevat uitgerolde code dankzij het gebruik van geautomatiseerde testen minder fouten, wat de kwaliteit van je software naar een hoger niveau tilt.  

CI staat eigenlijk altijd voor continuous integration. CD kan echter meerdere betekenissen hebben en staan voor zowel continuous delivery als continuous deployment. We zetten de verschillende termen kort uiteen. 

Wat is continuous integration? 

Binnen een DevOps-team werken vaak meerdere ontwikkelaars aan dezelfde code. Bij continuous integration verzamelen zij hun codewijzigingen in een centrale repository, en integreren deze tot nieuwe builds. De code doorloopt in de repository geautomatiseerde testen, aan de hand waarvan jouw developers hun code kunnen verbeteren. Zo til je samen je software naar een hoger niveau. 

Wat is continuous delivery?

CD kan staan voor continuous delivery. Deze term omschrijft het geautomatiseerd voorbereiden van code voor het pushen hiervan naar een productieomgeving. Continuous delivery draait om het zo snel en efficiënt mogelijk naar productie brengen van nieuwe concepten en ideeën. Door het volledig automatisch voorbereiden van je code kan je deze met een druk op de knop in een productieomgeving deployen. 

Wat is continuous deployment? 

Continuous Deployment staat voor het automatisch naar productie pushen van code die de geautomatiseerde testen succesvol heeft doorlopen. Automatisering staat hierbij centraal; de hoeveelheid menselijke interactie is tot een minimum beperkt. Continuous deployment gaat een stap verder dan continuous delivery; zodra code alle geautomatiseerd testen succesvol doorloopt rol je deze bij continuous deployment automatisch uit.  

Aan de slag met CI/CD 

Vaak wordt gedacht dat containerisatie een vereiste is voor CI/CD. Dat is echter zeker niet het geval. Ook als je (nog) niet met containers aan de slag wil kan deze ontwikkelmethode interessant zijn. Een CI/CD-proces staat los van het onderliggende platform en is ook mogelijk op een meer traditionele fysieke of virtuele applicatieomgeving. Het draait om het automatiseren van code deployments en het volgen van het Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productie (OTAP)-proces. Proserve helpt je met het zetten van de eerste stappen in het automatiseren van je ontwikkelproces. 

Wil je wel met containers aan de slag? Dan ondersteunen wij je hierbij met onder meer ons Managed Kubernetes-aanbod. Onze experts richten hierbij een volledige Kubernetes-omgeving voor je in en nemen het beheer uit handen. Ook kunnen zij CI/CD-pipelines opzetten voor jouw ontwikkelteam in de vorm van een GitLab-omgeving. Zo kan jouw team zich volledig richten op het schrijven van code.
 

Meer informatie 

Neem contact met ons op voor meer informatie. Onze experts denken graag met je mee over de beste invulling van een CI/CD-pipeline voor jouw organisatie. De bestaande werkwijzen en voorkeuren van jouw ontwikkelteam staan hierbij centraal. 

Jouw partner in IT.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Uitgelichte artikelen