Cloud Security Solutions

Cloud Security Solutions

De cloud kent zijn eigen normen en standaarden – waarop u op de juiste manier verbonden moet zijn. Via beveiligde verbindingen, maar ook via een goed gecontroleerd identity- en accesmanagement, liefst met Two Factor Identification. Via continuous audit wordt daarbij gekeken of alles (uw eigen systemen en die waarvan u gebruikmaakt) aan de standaarden en regelgeving voldoet. Iedere dag, iedere keer, bij iedere ontwikkeling: compliance is key.

De belangrijkste security-risico’s bij cloud solutions zijn onduidelijkheid in verantwoordelijkheden en governance tussen de provider van de cloud en uzelf, gebrekkige isolatie van uw cloud en een aantal compliancekwesties. Een aantal aandachtspunten nemen wij met onze klanten altijd door.

  • We stellen zeker dat de processen van governance, risicobeheersing en compliance effectief zijn.
  • We doen audits van uw operationele en businessprocessen.
  • We managen mensen, rollen en identiteiten.
  • We stellen zeker dat data en informatie goed beveiligd zijn.
  • We leggen privacy policies op.
  • We stellen zeker dat de cloud, de verbindingen en de applicaties voldoen aan alle normen.
  • We ijken en monitoren de fysieke onderliggende infrastructuur en faciliteiten.
  • We beschrijven de security-aspecten van een exitproces.