Advanced Performance Monitoring

Een gestroomlijnde functionele werking zorgt voor een optimale ervaring van de eindgebruiker. En dus voor vertrouwen in u en uw aanbod. Nu we het digitale contact als de standaard zijn gaan beschouwen, moet daarin alles kloppen. Dat contact moet snel, betrouwbaar, inzichtelijk en compleet zijn. De gebruiker moet niet alleen kunnen lezen, maar vooral kunnen dóen. Moet consistentie ervaren, veiligheid van zijn gegevens voelen, snelheid van gebruik meemaken, nooit een foutmelding krijgen. 

Met de gebruiker bedoelen we iedereen. Uw eigen medewerkers ervaren kwaliteit in hun werkwijzen en dagelijkse werkzaamheden. Uw managers en bestuurders kunnen bouwen op wat ze meemaken en doen. En uw klanten voelen dat hier een onderneming vernieuwend en tegelijkertijd solide opereert.

Dat alles vereist inzicht in hoe het precies gaat. Hoe de prestaties zijn in snelheid, kwaliteit en gebruikersgemak. Functioneel en technisch. In alle aspecten van uw (kritische) bedrijfsprocessen. Die we dus als één gestroomlijnde keten beschouwen.

Integratie leidt tot optimalisatie

We monitoren alle relevante elementen van uw IT-solutions, maar vooral de keten die ze gezamenlijk vormen. Daarbij kijken we naar de verschillende niveaus van die oplossingen: functioneert alles technisch naar behoren en volgens de afspraken? Is de functionaliteit naar behoren, toegankelijk, onfeilbaar? Alleen als we alle aspecten van uw performance in hun samenhang beoordelen, krijgen we zicht op wat de gebruiker ervaart. En of dat goed genoeg is.

De gebruiker bepaalt of het goed is

We redeneren bij het vaststellen van normen en meetpunten voor de prestaties van uw solutions altijd vanuit de business requirements en gebruikerseisen van uw onderneming. Deze stellen we centraal in het ontwikkelen van de oplossingen. We leggen de juiste en relevante ijkpunten aan. En stellen doorlopend bij daar waar nodig. Design, creatie, monitoring en optimalisatie vormen zo één geheel, en leiden tot het antwoord op de vraag of het goed is. En die vraag wordt beantwoord door de gebruiker – en niemand anders.

Snelheid kun je bepalen

Een doorslaggevend aspect van een kwalitatieve ervaring van uw performance is snelheid. Een hoge snelheid op het gebied van laadtijd, latency en access times van uw applicaties levert de eindgebruiker een hoogwaardigere ervaring. En levert daardoor bij voorbeeld ook weer een hogere positie op in de zoekmachines… Om de optimale snelheid te behalen, meten we niet alleen doorlopend het gebruik, maar destilleren we daaruit ook patronen en trends. Zo constateren we risico’s en kansen in de prestaties van uw applicaties, en ontwikkelen voorspellende kracht. Waarmee wij vervolgens die prestaties actief kunnen verbeteren en u uw businessdoelstellingen kunt realiseren.